بوستون گزارش پلیس ماموران در B-3 ایستگاه پلیس دستگیر دارل قهوه ای, 31, از, Randolph, بعد از ظهر دیروز هنگامی که او نشان داد تا به اصلاح ماشین خود را – یکی از دو که ماموران کشف و ضبط شنبه در آستوریا خیابان.

زمانی که ماموران وارد Astoria خیابان شنبه شب در پاسخ به آتش بازی شکایات آنها دریافتند دو خودرو مملو از آتش بازی. صاحب یک خودرو, وسلی پریرا, 25, Dorchester دستگیر شد در تفنگ اتهامات بعد از پلیس می گویند که آنها در بر داشت یک اسلحه پر در او اما صاحب ماشین دوم بود هیچ جا یافت می شود تا دیروز.

قهوه ای شد متهم با در اختیار داشتن غیرقانونی اسلحه گرم و در اختیار داشتن غیرقانونی سلاح و مهمات پلیس می گویند.

بی گناه و غیره.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.net