Protest outside the mayor's house

Cicia Lee گزارش اعتراض در خارج مارتی والش پایین تر آسیاب خانه در 6 صبح امروز توسط افرادی که می خواهید به پال خواستار قطع بودجه دولت بوستون پلیس.

زنده بوستون گزارش اعتراض این گروه به مردم

شعارهای شنیده میشد و تهدید به برکناری شهردار در انتخابات بعدی به عنوان به خوبی به عنوان شعارهای کارگردانی در پلیس کمیسیون به صورت آماده در خانه بعدی خود را از خواب بیدار تماس بگیرید. این گروه مسدود شده در خیابان قرار داده شده شمع و گل و همچنین اقدام به چسب “کارنامه” به پیاده رو در مقابل شهرداران صفحه اصلی.

این گروه بی سر و صدا پراکنده در حدود 06:30 ساعت با حوادث.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de