بوستون گزارش پلیس که زمانی که افسران کشیده بیش از یک SUV راننده در Mattapan برای باد گذشته یک علامت توقف در غرب Selden خیابان و Woodale خیابان در مدت کوتاهی قبل از 1 بعد از ظهر دیروز جلو-صندلی مسافر شدم و فرار کرد.

پلیس می گویند دیگر افسران در پاسخ به یک رادیو تماس با شرح دونده در بر داشت Wesnerson آگستین, 21, از Roxbury پنهان شدن پشت یک ساختمان یک زن و شوهر از بلوک های دور در دهلی نو خیابان.

BPD K-9 واحد پاسخ به این صحنه جستجو در منطقه و بهبود لود اسمیت و Wesson 9mm با یک ظرفیت بزرگ تغذیه دستگاه با 16 دور در مجله.

آگوستین شد متهم با در اختیار داشتن غیرقانونی یک ظرفیت بزرگ اسلحه گرم در اختیار داشتن غیرقانونی سلاح و مهمات و در اختیار داشتن یک ظرفیت بزرگ تغذیه دستگاه, پلیس می گویند.

بی گناه و غیره.

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de