احتمالا وجود دارد یک دلیل خوب یک راننده به سمت جنوب در Morrissey بلوار بعد از ظهر امروز از دست رفته هشدار آژیر چراغ چشمک زن و دروازه و کشت و زرع راست جاده و به پل. و یا به عنوان MassDOT قرار داده و آن را به طوری با ظرافت:

در بوستون خودرو در Morrissey بلوار و پل و گیر کرده است. دو مورد نیاز است. پل به طور موقت بسته شده است.

به طور طبیعی ترافیک بود و این ماجرا به مانند یک ساعت تمام راه برگشت به دوار توسط JFK/UMass.

پل Nutting جونیور گزارش:

Lyft دشنه در پنجره. شکست طریق دروازه بود که در موقعیت پایین. آن را در حال تعمیر در حال حاضر.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de