با ثبت شرکت شخص حقوقی متولد میشود

برخی دیگر از موضوعات فعالیت کمپانی ها نیاز به اخذ مجوز ندارند به جهت اطلاع ظریف از موضوعات عمل کمپانی هایی که

توسط NEWSPISHGAMANNN در 9 اسفند 1400
برخی دیگر از موضوعات فعالیت کمپانی ها نیاز به اخذ مجوز ندارند به جهت اطلاع ظریف از موضوعات عمل کمپانی هایی که نیاز به دریافت مجوز به جهت درج فعالیت در زمانه تصویب کمپانی ندارند مقاله تخصصی ” عمل هایی که نیاز به دریافت جواز ندارند ” را مطالعه فرمایید. مطابق قوانین باید مسئولیت هر یک از شرکا به طور دقیق در اساسنامه شرکت قید شود. کمپانی اهمیت مسئولیت محدود نیز یکی دیگر از شرکتهایی می باشد که اصلی مسئولیت بیش از یک نفر به جهت انجام امور تجاری تاسیس شده است. به عبارت دیگر تاسیس شرکت و تصویب آن، تنها بر مبنای کارها تجاری شرکت رخ میگیرد. سهم دار ضامن کسی می باشد که سرمایه اش به رخ سهام درنیامده می باشد و شرکای سهامی، افرادی هستند که سرمایه آن ها به شکل سهام یا این که قطعات سهام هم ثبت کمپانی زیر 18 سال قیمت درآمده است. طبق ماده 141 ضابطه تجارت جمهوری اسلامی ایران، کمپانی مختلط غیرسهامی به شرکتی گفته می‌شود که بین یک یا یکسری نفر سهم دار حساس مسئولیت محدود و یک یا این که چندین نفر ضامن، اهمیت هدف انجام عمل های تجاری تشکیل میشود. طبق ماده 162 قانون تجارت، کمپانی مختلط سهامی شرکتی هست که میان یک یا این که یک سری نفر شریک سهام و یک یا تعدادی نفر سهیم ضامن تشکیل میشود. امداد گرفتن از مشاور تصویب کمپانی سبب ساز می شود تا در رخ ایجاد هرگونه مشکلات قانونی، روند تصویب شرکت به تعویق نیافتد و در کوتاهترین روزگار ممکن این مراحل قانونی رخ پذیرد. در غیر اینصورت زمان، انرژی و هزینه خود را در طی مسیر از دست میدهید و حتی ممکن هست از ادامه مسیر دلسرد شوید. به این ترتیب توصیه می‌کنیم فرآیند تصویب شرکت را که در ادامه توضیح داده شده است، دارای اعتنا مطالعه کنید. پس شما قبل از مبادرت می توانید از مشاوره و راهنمای شرکت استعمال کنید و با دید باز اقدام کنید. به جهت تصویب شرکت به صورت سهامی مختص شما مستضعف دست کم صد هزار تومان سرمایه اول می باشید که سی و پنج % از آن در دوران تصویب می بایست در حساب وابسته به شرکت توسط خزانه بلوکه شود که پس از تکمیل مراحل تصویب آزاد می شود.زمان تاسیس شرکت، سهامداران سرمایه جهت ثبت را تنظیم کرده و سرمایه به شکل سهام دربین شرکا تقسیم میشود. شریک ضامن شخصی میباشد که مسئولیت کلیه قروض و دارائیهای کمپانی را بر عهده دارااست و شریک کلیدی مسئولیت محدود هم به فردی اتلاق می گردد که مسئولیت او طبق قوانین به میزان میزان دارایی او در کمپانی است.
آخرین مطالب