مرکز پژوهشها - آیین نامه راهنمایی و رانندگی

اعم هست از پروانه تاکسیرانی، بهره برداری، کارت و یا دفترچه کار (برگ فعالیت) که از طرف مراجع صلاحیت دار به اسم

توسط NEWSPISHGAMANNN در 14 بهمن 1400
اعم هست از پروانه تاکسیرانی، بهره برداری، کارت و یا دفترچه کار (برگ فعالیت) که از طرف مراجع صلاحیت دار به اسم افراد صادر و اجازه رانندگی اهمیت وسایل نقلیه عمومی را به آنان می دهد. هر مدل آرم عمودی و افقی نظیر تابلو، چراغ راهنمایی و رانندگی، خط کشی، نوشته و ترسیم، و همینطور تجهیزات جهت دهی کننده، سوت و حرکت دست و غیره که به وسیله مقامات صلاحیت دار برای در دست گرفتن و تهیه و تنظیم عبور و مرور انتخاب و به عمل برده می شود. خط کشی عرضی می باشد که در ورودی تقاطع و به خواسته تعیین مرزتوقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده بر مرحله راه نمونه سوال آیین طومار مبنا دوم ترسیم می شود. بدور زدن در محلهای ممنوع (بهعنوان نمونه در تقاطع عرصه دارای بلوار) از دیگر کدهای تخلف راهنمایی و رانندگی بوده و حساس کد تخلف 2013 شناخته میگردد و مبلغ جریمه آن بسته به محل تخلف، بین 31.5 تا 76.5 هزار تومان متغیر است. درصورتیکه دارای وسیله نقلیه شخصی خود از همین خطوط عبور کنید، مرتکب تخلف اهمیت کد 2051 شدهاید و می بایست جریمه 63 هزار تومانی (شهرهای غیر مرکز استان) یا 84 هزار تومانی (مراکز استان، کلانشهرها و بخشها آزاد) را بپردازید. بههمين دليل پليس کد تخلف 2032 و جریمه 21 تا 52.5 هزار تومانی را به جهت اين فعالیت و بهطور کلی سوارکردن سرنشين در صندوقبار يا هر قسمت خارجی وسيله نقليه درنظر گرفته است. اتوبوس دو طبقه: وسیله نقلیه موتوری مسافربری که قسمت حمل مسافر آن در دو طبقه جداگانه روی هم و حساس یک بنا مشترک بوده و گنجایش آن حساس راننده دست کم ۲۷ نفر است. سواری: خودرویی می باشد که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن حیاتی راننده حداکثر ۶ نفر است. سواری استیشن (سفری): نوعی اتومبیل سواری می باشد که فضای توشه با فضای سرنشین یکسره باشد و گنجایش آن با راننده دست‌کم ۷ و حداکثر ۹ نفر است. تراکتور: نوعی اتومبیل هست که برای کارهای کشاورزی، صنعتی و عمرانی مثل شخم زدن، حفاری، بارگیری و ترقیب کردن دنباله بند و غیره به کار می رود. درصورتیکه میخواهید استعلام خلافی آسان و دقیق و اخذ خلافی پر سرعت و چاپ خلافی خودرو را انجام دهید به اندازه می باشد در کارد بالا بارکد پشت کارت خودرو خود را واریز نماید. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد نمونه سوالات آئین نامه ۹۹ همپا اساسی جواب بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب