کمبریج پلیس گزارش می دهند که یک کمبریج ساکن “مواجه دو بلمونت ساکنان در مورد آنها با پوشیدن ماسک” در تازه برکه پارک وی و هارون خیابان حدود 7:50 بعد از ظهر روز یکشنبه با صدای بلند به اندازه کافی برای جرقه یک تماس 911.

“دو بلمونت ساکنان داده شد ماسک و اطلاعات مورد نیاز جدید,” پلیس می گویند.

هفته گذشته یک کمبریج پدر شد متهم با کشیدن چاقو بر روی یک هل دهنده آینده نسبت به او و نوزادان در پوتنام خیابان.

کمبریج مقامات خواسته اند به ساکنان ترک اجرای چهره جدید-پوشش مقررات به پلیس.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de