Angell یادبود مرکز پزشکی در جامایکا پلاین است در پاسخ به یک پست در یک محلی Facebook گروه که کسی سگ درگذشت Covid-19 بعد از تست مثبت آن ها را به بیمارستان حیوانات:

در حالی که وجود داشته است موارد نادر گزارش شده از حیوانات پیمانکاری COVID-19 خال است ارسال هر نمونه به هر مرجع آزمایشگاه برای تست COVID-19 در هر حیوانی در این زمان. به دانش ما COVID-19 نیروی کار (که همه این موارد گزارش می شود) وجود نداشته است حیوانات که فوت کرده اند در Angell که در آن یک دامپزشک مشکوک حیوان خانگی درگذشت از COVID-19.

لب باز می ماند برای مراقبت از حیوان خانگی و تصویب اما با احتیاط.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de