صادر شده در: بروز رسانی:

بیش از 32000 نفر در انگلستان درگذشت مشکوک به Covid-19 بالاترین رسمی تلفات هنوز گزارش شده در اروپا و با توجه به اطلاعات منتشر شده در روز سه شنبه.

تبلیغات

دفتر آمار ملی گفت: 29,648 مرگ و میر گرفته شده بود که از تاریخ 24 آوریل در انگلستان و ولز با Covid-19 ذکر شده در گواهی مرگ.

از جمله مرگ و میر برای اسکاتلند و ایرلند شمالی رسمی تلفات در حال حاضر در 32,313. که بیشتر از ایتالیا قبلا در اروپا بدترین آمار کشور هر چند عوارض آن شامل موارد مشکوک.

وزرای دوست ندارم مقایسه تیتر تلفات و گفت که بیش از حد مرگ و میر – تعداد مرگ و میر ناشی از همه علل است که بیش از به طور متوسط برای این زمان از سال است – بیشتر معنی دار متریک.

(رویترز)

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de