ماساچوست هوایی گارد ملی را به پرواز چندین F-15s بیش از بوستون بيمارستان منطقه تقریبا حدود 12:15 بعد از ظهر نگهبان به یاد مردم برای حفظ اجتماعی فاصله اگر شما بیرون بروید به دنبال آنها.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.net