Canary

نگاه آشنا? تماس با MSPCA.

بوستون گزارش پلیس که زمانی که یک افسر انجام کارهای اداری در منطقه E-5 هشدار داده شد یک سر قناری بود خطر مرگ در نام مقدس دوار فقط در خارج از ایستگاه درب او با عجله اقدام به توقف ترافیک و اهدای تا tweetybird برای یک صندلی افتخار در رزمناو. هیچ کس جلو آمد به ادعای, پرنده, پس, پلیس تحویل آن به MSPCA برای مراقبت از.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de