میلاد پخت در Como جاده گزارش آن را آماده شدن برای یک “نرم” re-opening روز جمعه پس از یک ماه بسته بودن با توجه به coronavirus نگرانی. آنها را محدود منوی اما جانی سوسیس خواهد بود برای فروش.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.net