من استفاده می شود به کار در این ساختمان جان هنکاک و من و زندگی در نقاط مختلف این شهرستان برای بیش از یک دهه با در نظر Beacon. آن است که در حال حاضر ریختن باران و چراغ است “ثابت آبی – مشاهده روشن” شده است و همان ثابت آبی برای نزدیک به یک ماه است. آب و هوا شده است روشنی در همه, برای بسیاری از آن زمان است. من سعی کردم گوگل بدون موفقیت سعی کنید برای پیدا کردن چگونه به فانوس دریایی برنامه ریزی شده است. من فکر می کنم ما می توانیم همه توافق دارند که در این زمان نامشخص آن می تواند بسیار نگران کننده برای دیدن یکی از بوستون ترین قابل اعتماد ثابت شکستن. آیا هر کسی هر گونه ایده چرا ؟

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.net