صادر شده در: بروز رسانی:

در اواسط ماه آوریل گزارش سازمان غیر دولتی دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرد که آمار اصلی زندان در جمهوری دموکراتیک کنگو در 432 درصد ظرفیت با Makala زندان در پایتخت این کشور از کینشاسا در 461 درصد است. در حالی که رسانه های دسترسی به زندانها در کینشاسا را تکذیب کرد, فرانسه 24 به دست آمده تازه فیلم از Makala زندانیان و صحبت با یک سازمان غیر دولتی و مقامات رسمی در مورد پتانسیل برای عمده Covid-19 بحران بهداشتی.

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de