صاحبان رستوران شروع به صحبت کردن در مورد چگونه برای انطباق: یک كولون ماشین هاپ پاسیو کرسی در هانوفر خیابان

WBZ مصاحبه صاحب كولون در ساگوس و شمال رستوران مورد زندگی پس از خاموش کردن به پایان می رسد – و چگونه آنها در حال فکر کردن در مورد چگونه برای انطباق با کاهش صندلی ظرفیت.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>