همه نگاه نگران برخی از نقاشی با آبرنگ روی گچ ناهار خوری امروز

Hawk with lunch in the Public Garden

غربت UHub عکاس کشف این شاهین با برخی از تازه ناهار – یک پرنده سیاه و سفید برخی از مرتب کردن بر اساس – در باغ های عمومی امروز. او همچنین کشف انقلابی قهرمان Tadeusz Kosciuszko نشان دادن برخی از پشتیبانی برای کارگران در بیمارستان های محلی:

Tadeusz Kościuszko statue in a mask

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>