تماس از وحشی: پلیس با استفاده از تلفن برای کمک به تصرف آمد و رفت فراری

Cop and peackock

یک خون سرد بوستون پلیس موفق به بال آن و زرنگ تر بودن زیادی اما پرنده مغز فراری از فرانکلین پارک باغ وحش امروز برگشتاندن یک از اموزشگاه گریز زدن طاووس را به اسارت با کمک گروه خود-صادر گوشی های هوشمند.

هشدار توسط “نگران رهگذر” که یکی از فرانکلین پارک باغ وحش طاووس پرواز کرده بود قفس گله از بوستون بهترین سرعت پاسخ داد: تنها برای پیدا کردن خود را در مواجهه با “بسیار بزرگ کمی تهدید آمیز و بسیار زیبا جنس نر طاووس” بوستون گزارش پلیس.

یک افسر آمد تا با یک on-the-fly راه حل: او با استفاده از خود مرورگر گوشی برای پیدا کردن یک طاووس جفت گیری تماس بگیرید و شروع به نواختن آن را با موفقیت برگشتاندن ساده لوح پرنده “به یک حصار-در حیاط جایی که او با صبر و حوصله منتظر برای ورود بوستون کنترل حیوانات” پلیس می گویند احتمالا اشاره به این پرنده نه افسر.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>