زنده: فرانسه خواستار احتیاط که میلیون ها نفر از ظهور Covid-19 مستند

صادر شده در: Modified:

میلیون ها نفر از مردم فرانسه به احتیاط ظهور از هشت هفته از یکی از اروپا و دقیقترین مستندات در روز دوشنبه. دنبال یک روز فرانسه deconfinement ما liveblog.

تبلیغات

فرانسه که در آن بیش از 26,000 نفر کشته شده اند از Covid-19, شده در زیر در سراسر کشور مستند از مارس 17 به سرعت گسترش این بیماری با ساکنان تنها مجاز ضروری برای خرید کار و یک بیت از ورزش است.

به عنوان بسیاری از این محدودیت ها به تدریج برداشته از شنبه, دولت اصرار اعضای عمومی به رفتار مسئولانه ناگهانی برای جلوگیری از سنبله در coronavirus موارد است.

tinyurlv.htclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>