صادر شده در: Modified:

میلیون ها نفر از مردم فرانسه هستند با احتیاط در حال ظهور در روز دوشنبه از هشت هفته از یکی از اروپا و دقیقترین مستندات. دنبال یک روز فرانسه deconfinement ما liveblog.

تبلیغات

فرانسه که در آن بیش از 26,000 نفر کشته شده اند از Covid-19, شده در زیر در سراسر کشور مستند از مارس 17 به سرعت گسترش این بیماری با ساکنان تنها مجاز ضروری برای خرید کار و یک بیت از ورزش است.

به عنوان بسیاری از این محدودیت ها به تدریج برداشته از شنبه, دولت اصرار اعضای عمومی به رفتار مسئولانه ناگهانی برای جلوگیری از سنبله در coronavirus موارد است.

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de