پاریس و حومه توزیع رایگان ماسک به فرانسه برطرف مستند اقدامات© فرانسه 24 screengrab

در مواجهه با بحرانی کمبود در شروع Covid-19 گیر مقامات فرانسوی در ابتدا رد مفهوم کلی استفاده از ماسک صورت قبل از اینکه در نهایت شعار این دستگاه به عنوان ضروری و در برخی از مواقع اجباری. دولت در حال حاضر با تکیه بر شهرداران acros فرانسه به سازماندهی توزیع ماسک صورت به عنوان کشور به تدریج به پایان می رسد هشت هفته از سخت مستند. فرانسه 24 به خبرنگاران جیمز آندره و الکساندرا Quarini به دنبال داوطلب رفتن درب به درب در حومه للیلا شرق پاریس به توزیع اقلام گرانبها آزادانه.

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>