مرد پلیس تبادل تیراندازی در خیابان ماساچوست; هیچ کس ضربه مرد دستگیر

پلیس در حال بررسی حادثه حدود 2:15 بعد از ظهر است که در آن آنها می گویند یک مرد به ضرب گلوله در افسران که پس از بازگشت آتش در منطقه ماساچوست و Shawmut راه.

هیچ کس آمار اگر چه یک ماشین بود. یک مرد را بازداشت گرفته شد.

یکی در نزدیکی ساکن گزارش حداقل نه شواهد نشانگر در مراحل 566 خیابان ماساچوست. در چستر پارک.

پلیس بسته هر دو خیابان ماساچوست و Northampton بین خیابان Shawmut و Tremont برای بررسی است.

زنده بوستون گزارش به عنوان بسیاری از 20 دور از کار اخراج شدند.

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>