جنگل تپه گورستان اعلام کرد که آن را به زودی دوباره باز کردن آن زمینه اما با یک تغییر عمده: فقط کالسکه اجازه خواهد داشت; مردم با سگ و یا که می خواهند به دوچرخه و یا تنه زدن را مجبور به پیدا کردن جایی دیگری برای آن است.

ما نیاز به همه ی بازدید کنندگان به احترام هدف اصلی ما است که به دفن مرده و به ارائه یک محیط آرام و صلح برای خانواده و دوستان خود.

ما متوجه است که این یک تغییر قابل توجهی در سیاست و تشکر از شما در پیشبرد برای درک و همکاری است. لطفا توجه داشته باشید که هر بازدید کننده و نه مطیع قوانین جدید خواسته خواهد شد که به ترک اموال.

اعلام نمی دهد یک تاریخ خاص است.

گورستان مقامات بسته این زمینه به عموم مردم در ماه گذشته.

H/t ران.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de