هیچ مارتی نشده مجوف: پسران و رئیس خواهد بود برای خالی میدان توپ و livestreaming در سراسر جهان است. OK, مشخصات فنی, اسپرینگستین خواهد شد بازی از یک مکان از راه دور. شروع می شود در 6 p. m.

درست است – ما در حال میخوام این گروه برای اولین بار در تاریخ بازی حق در خاک و چمن از زمین زیر کشت الماس – و ما انجام خواهد داد آن را رایگان برای شما بهترین طرفداران در جهان !!

این جریان زندگی را هیچ مخاطبان در غرفه…. که یکی دیگر از اول هیچ گروه تا به حال بازی یک نمایش کامل در خالی استادیوم ورزشی !! این به این معنی شما را وادار به شرکت در این نمایش را با داد و بیداد کن بچه ها و همسایه ها را از سمت راست اتاق نشیمن خود را و یا حیاط خلوت…

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de