کمبریج شورای شهر گفت: آنها نمی توانند یاد بگیرند که چگونه یک سرپرست پلیس رو برای ضد دموکراتیک به tweeting

کمبریج بعد گزارش این شورا به طور رسمی بیان “آن ناامیدی و سرخوردگی” در کمبریج PD سرپرست استفاده می شود که بخش حساب کاربری توییتر به نفرین کردن جو کندی و تماس Ed Markey یک دلقک پس از شهرستان مدیر گفت: شورای این حق برای یادگیری دقیقا چگونه او مجازات شد.

محله:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>