حدود 9:30 p. m. در ترومن پارکوی در پارکینگ برای مارتینی پوسته و در دادگاه های بسکتبال بعد از توقف و فروشگاه.

سه کشته در بر داشت در نزدیکی یا صحنه یکی با زندگی-تهدید و آسیب است. یکی از دو نفر دیگر موفق به ایجاد راه خود را به بوستون اورژانس گاراژ دانا در خیابان.

حداقل 20 صرف پوسته پوسته موجود در صحنه.

پلیس همچنین متوجه شد یک خودرو در Wolcott مربع Dunkin’ دونات با دو لاستیک است که ممکن است به ضرب گلوله.

بوستون پلیس با عجله ماموران به صحنه از جمله قتل کارآگاهان اگر چه پلیس ایالتی فرض صلاحیت زیرا هر دو پارکینگ و ترومن پارک وی تحت صلاحیت این دادگاه از دولت DCR.

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de