سابق بوکسور قهرمان جهان مربیان فرانسوی کارگران بیمارستان در میان Covid-19

صادر شده در: Modified:

سابق بوکسور قهرمان جهان پا به خارج از ورزشگاه و به نقش مربیگری برای برخی از کارگران در یک بیمارستان در نزدیکی پاریس. فرانس 24 گزارش.

تبلیغات

قبل از او می شود در حلقه Hassam N’Dam سابق بوکسور قهرمان جهان تصمیم به دادن چیزی به بیمارستان که نجات پدر خود را در زندگی.

“این بیمارستان پس از نگاه پدر من در قانون به مدت هفت هفته پس من به آنها آنچه را که آنها باید با ما: زندگی” گفت: N’Dam که برنامه ای برای انجام بیشتر کارهای داوطلبانه در بیمارستان پس از او در رقابت برای یکی دیگر از عنوان قهرمانی.

با کلیک بر روی پلیر تصویری فوق برای تماشای گزارش فرانسه 24.

tinyurlv.htclck.rushrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>