شهروند شکایت روز: احمق هلیکوپتر

یک منزجر شهروند فایل های شکایت با 311 مورد وضعیت بیش از ساحل در متر خیابان:

شما می توانید این هلیکوپتر از معلق در هوا بیش از ساحل. آنها با صدای بلند & نفرت انگیز و تداخل با من حمام آفتاب و آرامش است.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>