کنوانسیون-بیمارستان مرکز به توقف پذیرش بیماران

WBUR گزارش Gov. بیکر امروز اعلام کرد که با Covid-19 بستری اعداد در منطقه ادامه به کاهش میدان بیمارستان دیگر مورد نیاز است. اما او اضافه کرد که آن را در محل اقامت از طریق پایان تابستان فقط در مورد.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>