ترکیه carves خود تا پرواز را از طریق پنجره بسته در ساگوس

ساگوس گزارش پلیس وحشی ترکیه پرواز به طبقه دوم اتاق خواب محلی این خانه بعد از ظهر – توسط توفنده از طریق یک پنجره بسته است.

زمانی که افسران در پاسخ آنها به شدت مجروح پرنده با شیشه های پراکنده در سراسر اتاق.

متاسفانه این حیوان آسیب شدند به طوری که آن را تا به حال کشته شود و در صحنه است.

صاحب خانه داده شد پلیس گزارش شماره اموال خود را بیمه اهداف و حیوان باقی مانده گرفته شد به ساگوس پلیس ایمنی ساختمان برای حمل و نقل مناسب.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>