حداقل پنج نفر در فرانکلین زمینه در درچستر

مدت کوتاهی قبل از نیمه شب در ایمز (ames) راه و ایمز خیابان. از قتل در واحد نامیده می شد در با توجه به شدت و حداقل یک قربانی صدمات. بوستون اورژانس منتقل پنج نفر به بیمارستان های مختلف; دو بیشتر قربانیان ممکن است به یک بیمارستان محلی خود به خود اگر چه یکی از ضربات چاقو کشته شده و نه ضربه. عکس از صحنه است.

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>