مغلوب ساختن پیشی جستن نشانه های اجرایی به منظور هدف قرار دادن رسانه های اجتماعی giants’ حمایت های حقوقی

صادر شده در: ویرایش:

رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن به صدور یک فرمان اجرایی روز شنبه به دنبال به غول رسانه های اجتماعی مانند توییتر از مصونیت قانونی برای محتوای آنها منتشر شده است.

تبلیغات

اگر این تصویب رسید که از Twitter و Facebook را تبدیل به دعاوی و تا حد زیادی افزایش یافته و مقررات دولتی.

مغلوب ساختن پیشی جستن—خشم این هفته توسط توییتر tagging یکی از توییت خود برای اولین بار با واقعیت-بررسی کنید متوجه خواهید شد—گفت: قوانین و مقررات مورد نیاز بود به این دلیل که شرکت های دیگر خنثی مرجع تخصصی اما درگیر شدن در “فعالیت سیاسی.”

(AFP)

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>