ساخت کار کوتاه از Lechmere ایستگاه

Lechmere station with trolleys

تیم مورفی در زمان برخی از قبل و بعد از عکس از Lechmere به طور خاص آنچه در آن نگاه کرد فقط قبل از آن بسته شد و سپس دوباره در طول این آخر هفته گذشته:

Lechmere: Before and after

T است که با داشتن یک ایستگاه جدید – که ممکن است به نام Lechmere – یک زن و شوهر از بلوک های دور به عنوان بخشی از خط سبز فرمت پروژه.

قبلی:
زمانی که Lechmere ساخته شده بود.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>