هجوم ناگهانی از تخته سه لا به مرکز شهر عبور به عنوان صاحبان فروشگاه مدیره تا ویندوز

Shake Shack being boarded up

به عنوان میسی می رود در مرکز شهر عبور ظاهرا: پس از مرکز شهر آخرین فروشگاه و سوار کردن صفحه نمایش خود را پنجره ها و درها روز دیگر صاحبان فروشگاه در سراسر هنگامی که مشغول تجاری منطقه با عجله انجام به همین ترتیب به عنوان Gary والدک امروز کشف.

Marshalls being boarded up

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>