حمل و نقل پلیس نمی دستگیری هر چهار شنبه شب اما در حال حاضر آنها می خواهند برای تغییر است که به صورت یک حادثه در شمال ایستگاه

North Station guy

حمل و نقل پلیس گزارش آنها به دنبال این مرد “نسبت به مخرب تخریب MBTA ملک حادثه” در شمال ایستگاه خط نارنجی توقف در ارتفاع فوق العاده و غارت یکشنبه شب.

بیشتر به طور خاص, پلیس می گویند حدود 11:10 p. m. مرد:

اسپری رنگ یک مقدار قابل توجهی از مهندسان پلیس همه از پایین پلت فرم های منطقه و همچنین کرایه دروازه. او همچنین اسپری رنگ FUCK 12 در و دیوار.

اگر او آشنا به نظر می رسد تماس کارآگاهان در 617-222-1050 یا ناشناس نوک خط در 873873.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>