آخرین بيماران ترخيص شده از Covid-19 بیمارستان در مرکز کنوانسیون

کارکنان در بوستون امید 1,000-تخت بیمارستان صحرایی راه اندازی در یک هفته در ماه آوریل برای رسیدگی به افزایش Covid-19 بیماران تشویق و کف در روز گذشته به بیمارستان آخرین سه بيمار مرخص شد. بودن بوستون البته آنها نیز سنگ “Sweet Caroline” برای یک.

مقامات دولتی می گویند که در حالی که کارکنان در حال حاضر بازگشت به شغل معمولی خود را در, دیگر امکانات, بوستون, امید جدا نخواهد شد فقط رتبهدهی نشده است — آن را در محل باقی می ماند فقط در مورد منطقه بوستون تجارب دیگر خروش.

H/t کریس.

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>