مرد راه می رفت پایین Dorchester street شلیک تفنگ, پلیس می گویند

بوستون گزارش پلیس دستگیری یک درچستر مرد آنها می گویند راه می رفت پایین Longfellow خیابان در درچستر شب گذشته در حالی که شلیک یک تفنگ به هوا بارها و بارها.

پلیس می گویند که در زمان ماموران وارد شدند حدود 10:40 p. m. Jubal Baggett, 19, حال اخراج پنج تن از شش دور در میراث Mfg. هفت تیر و در مورد اردک به یک خانه در دراپر خیابان در اطراف گوشه.

Baggett متهم شد با تخلیه یک اسلحه گرم در 500 فوت از یک خانه در اختیار داشتن غیرقانونی اسلحه گرم و در اختیار داشتن غیرقانونی سلاح و مهمات پلیس می گویند.

بی گناه و غیره.

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>