دادلی مربع کتابخانه می شود تغییر نام داد و برای Roxbury نه اهل کشور نوبی یا حبشه مربع

شاید کتابخانه مدیره بود در برابر این نام به دلیل دادلی بود ممکن است برده دارنده و او جابجا کردن نام منطقه ای که هنوز ترافیک در برده داری. کسانی که کتابخانه نوع تمایل به بسیار تحت اللفظی که در راه است.

راستش من هنوز هم نمی فهمم چرا از آن نمی شد پس از نام واقعی فرد و یا یک منطقه است که درگیر در تجارت برده در گذشته پنج دقیقه. وجود دارد بسیاری از گزینه های را انتخاب کنید.

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>