پیاده رو در واترتاون میدان پر شد با زندگی موضوع نوشتن در گچ تا این بعد از ظهر زمانی که به عنوان مری, سوختگی, گزارش یک پسر با یک سطل و mop راه می رفت در سراسر عیب پوشی از هر “سیاه و سفید” اشاره کرد.

البته دو می تواند در آن بازی کند. جک گزارش:

وجود دارد یک دسته از مردم در اینجا پر کردن همه چیز را در حال حاضر اگر که کمک می کند.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de