مرد می رود در اطراف واترتاون مربع با یک mop پاک کردن ‘سیاه و سفید’ از ‘Black Lives Matter’ گچ پیاده رو

پیاده رو در واترتاون میدان پر شد با زندگی موضوع نوشتن در گچ تا این بعد از ظهر زمانی که به عنوان مری, سوختگی, گزارش یک پسر با یک سطل و mop راه می رفت در سراسر عیب پوشی از هر “سیاه و سفید” اشاره کرد.

البته دو می تواند در آن بازی کند. جک گزارش:

وجود دارد یک دسته از مردم در اینجا پر کردن همه چیز را در حال حاضر اگر که کمک می کند.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>