بالا Covid-19 تلفات در کانادا, خانه های مراقبت برجسته گسترده تر مشکلبیش از 80 درصد از مردم از Covid-19 در کانادا زندگی می کردند در پرستاری و یا خانه های بازنشستگی. پل Brunet از این شورا برای حفاظت از بیمار می گوید ER پزشکان در کبک در حال دیدن بیماران از امکانات از جمله مرگ و نه از Covid-19 اما از دست دادن آب بدن و یا سوء تغذیه. “این بوده است آسیب زا برای خانواده” Brunet می گوید فرانسه 24. “مردم در حال مرگ به تنهایی رها شده است. آن شروع به نگاه مانند جرم انگاری در نظر ما,” او می گوید. فرانسه 24 فرانسوا Rihouay و Haxie Meyers-Belkin گزارش.

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>