پیشنهاد می جاده باریک فضا در خیابان چارلز اجازه می دهد تا برای فضای بیشتر برای دوچرخه سواران رستوران

بیا هیچ کس پیشنهاد ما بستر خیابان با ضد تانک خارپشت یا چیزی شبیه به آن. آن را به رنگ و شاید چند بلردس که ترک اتاق را برای وسایل نقلیه اضطراری را وارد کنید در صورت لزوم. اگر هر چیزی, کاهش ترافیک ماشین در خیابان آن را آسان تر برای وسایل نقلیه اضطراری برای دریافت از طریق.

هنگامی که ما قادر به سفر دوباره, شما ممکن است بخواهید به در نظر گرفتن بازدید از مونترال و یا هر تعداد از کشورهای اروپایی که بسیار باریک خیابان از اینجا و هنوز هم قادر به پاسخ به سرعت به آتش سوزی یا سایر موارد اضطراری.

tinyurlv.htclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>