یک بیماری همه گیر و یا هیچ خط قرمز قطار نمی

محدود مکان با افراد دیگر و کمی جریان هوا هستند چه گسترش این بیماری بیشتر است.

T قرار دادن افراد در معرض خطر هر بار یک قطار متوقف می شود. با وضعیت فعلی امور من بعید است به بازگشت به T زمانی که کوتاه تر از روز و آب و هوای سرد بازگشت. دوچرخه سواری در هوای سرد و در خانه بمانند زمانی که برف می بارد.

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>