بوستون قتل عام شد و خبر بزرگ در سراسر اقیانوس اطلس

…اما با توجه به مقاله اخبار از قتل رسیده لندن در آوریل 22nd. آنچه اتفاق افتاده 250 سال پیش امروز این خبر گزارش در بوستون در مورد آنچه اتفاق افتاده است زمانی که لندن شنیده می شود از اخبار (حدود 8 هفته قبل از آن).

امید است که پاک کردن این نکته مهم است.

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>