پایین تر چارلز حوضه رودخانه اعلام کرد یک تهدید برای مردم و حیوانات

چارلز رودخانه حوزه آبخيز انجمن بعد از ظهر امروز با صدور بهداشت عمومی مشاوره برای چارلز رودخانه از جرم. Ave. پل به موزه علم با توجه به شکوفه مخوف سیانو باکتری ها:

ما رسما صدور بهداشت عمومی مشاوره برای سمی جلبک های سبز-آبی موجود در سایت از توده خیابان پل به موزه علم. Boaters باید اجتناب از تماس با آب. اجازه ندهید که سگ شما شنا در این منطقه سیانو باکتری ها شکوفه سمی برای حیوانات خانگی.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>