گوزن گیر در تازه برکه

Deer at Fresh Pond in Cambridge

جاش Bittker گزارش یک گوزن در تازه برکه در کمبریج:

آه آهو – داخل حصار در تازه برکه برای چند روز. آن را وحشت زمانی که من آن را دیدم در چهار شنبه اما به نظر می رسد که آرام است.

او اضافه می کند:

یک رنجر در حال رانندگی بود پس از آن در روز چهارشنبه من نمی دانم اگر آنها هرگز موفق به آن را حذف کنید و یا اگر آن را در امروز.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>