در سراسر بوستون چراغ سوسو زدن دو بار

در 11:18 صبح, Derek Lumpkins گزارش خود چراغ سوسو دو بار در Roxbury. نیکول Levay گزارش مشابه در مرکز شهر بوستون در 11:15 11:16. گزارش از دو سوسوی نیز در آمد از هاید پارک JP و Brookline.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>