بوستون هنر کمیسیون رای به حذف آن رهایی مجسمه از پارک میدان

آن اشاره شد توسط یک راهنمای تور-آن بوده است هرگز یکی از برجسته بوستون نشانه. اما قبل از این هفته من نمی دانم که همان مجسمه وجود دارد در جاهای دیگر-این اصلی است که در DC (نصب شده در سال 1876) نیز دور از معروف بیشتر خاطرات.

نیز وجود دارد یک نسخه در متوئن سالن شهر.

با توجه به Wikipedial یکی از اصلی ارسال طرح برای یادبود به تصویر کشیده لینکلن ایستاده با اتحادیه سربازان.

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>