Old Neponset Drive-in in Dorchester

بوستون دیروز اعلام کرد یک سری از درایو-در فیلم ها برای جولای مارک موقت بازگشت هنر به شهر است که یک بار تا به حال حداقل سه drive-ins (Dorcester West Roxbury و شرق بوستون).

این فیلم در جمعه شب نشان داده خواهد شد که در هر دو پارکینگ برای جنوب بوستون مرکز کنوانسیون و یا پارکر خیابان پارکینگ در ماموریت هیل:

این درایو در سری فیلم شامل دو ویژگی نمایش آن در انتخاب چهار شنبه شب در ماه جولای به عنوان به خوبی به عنوان یک ویژه برنامه یاجشن بعدازظهر مشاهده با سن قوی کمیسیون. این مجموعه رایگان است, خانواده, دوستانه, و باز به ساکنان بوستون. همه رویداد شرکت کنندگان باید قبل از ثبت نام خودرو از طریق پاسخ دهید در Eventbrite که می تواند قابل دسترسی از طریق boston.gov/drive-in-movies.

فیلم و زمان را نشان می دهد.

آگهی:

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de