صادر شده در: اصلاح:

رئیس جمهور فرانسه امانوئل پاکسازی گفت: در این مرحله بعد از ریاست جمهوری خود گنجانده خواهد شد توسط یک تیم جدید دولت, اما او همچنان فروتن در مورد آینده خود را نخست وزیر.

تبلیغات

پاکسازی گفت: روزنامه منطقه ای در مصاحبه ای که یکی از اصلاحات او را می خواهید به فشار در دو سال آخر دوره اش بود تعمیرات اساسی سیستم بازنشستگی است.

“مرحله جدید مستلزم اهداف جدید از استقلال, بازسازی آشتی و روش های جدید. پشت آن وجود خواهد داشت یک تیم جدید” پاکسازی گفت: La Montagne روزنامه.

شده است وجود دارد نصب گمانه زنی ها از ترمیم کابینه پس از آخرین روز یکشنبه انتخابات محلی دیدم سبزی شکست دادن پاکسازی را laRem و کنترل از شهرستانها بزرگ است.

(رویترز)

tinyurlv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de