زن به ضرب گلوله به مرگ در Stonehurst خیابان در درچستر; مظنون دستگیر

بوستون گزارش پلیس بوستون هفتم قتل در کمتر از یک هفته: یک زن به ضرب گلوله به مرگ در 37 Stonehurst سنت حدود 3 صبح

Kristian مراجع, 22, Dorchester دستگیر شد در صحنه و در حال حاضر چهره تفهیم اتهام دوشنبه برای قتل و انواع اتهامات اسلحه, پلیس می گویند. در سال 2016 مراجع دستگیر شد در سراسر خیابان را به اتهام در اختیار داشتن غیرقانونی سلاح و مهمات و در اختیار داشتن ماری جوانا به قصد توزیع.

قربانی بوستون هفتم, قتل, قربانی پس از شنبه و درچستر سوم; مورد دوم در آن زمان در آن مظنون دستگیر شد و در صحنه است.

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>