شهروند شکایت روز: آتش بازی است که هرگز به پایان

امروز با وجود اینکه ژوئیه پنجم بوستون 311 سیستم است که هنوز هم پر از آتش بازی, شکایت تعدادی کمتر از چیزهای خوب برای گفتن در مورد مارتی والش و همچنین به عنوان حداقل یک ارجاع مردم گرفتن امور به دست خود:

گروه بزرگی از مردان در Hancock خیابان عازم کلمبیا rd به دنبال آنهایی که مسئول آتش بازی. امیدوارم که آنها آنها را دریافت کنید.

محله:

رایگان tagging:

آگهی:

tinyurlv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>